הטרוטופיה

מישל פוקו מתאר מרחבים אחרים כחופפים, חוצים, מחברים, קיימים או קיימים יחד. הכוונה אינה מרחבים הנתפסים במבט ראשון, אלא המודעות למשמעות הפנימית של מרחב. התמקדותו של פולקו היא במאפיינים מסוימים של מרחבים המתייחסים ל"מיקומים "אחרים וסותרים חללים. ישנם שניים מסוגים כאלה: האוטופיות וההטרוטופיות. בעוד אוטופיות הן מרחבים לא אמיתיים, הטרוטופיות הן אוטופיות אמיתיות וממומשות.

Quelle

https://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf