קולנוע קוירי ברלין

פרויקט מאת לאורה אולדאורפ & יאנה ליכטר,
האוניברסיטה למדעים שימושיים בדיסלדורף,
בהנחיית פרופסור אניה פורמן.

ביחד עם הקהילה הקוירית היהודית בברלין, אנחנו מפתחים קולנוע פתוח בפורמט של מרחב עירוני, היכן שאינדיבידואל יכול לדבר על פרספקטיבה רב שכבתית של חיי יהדות.

ברצוננו להקים פלטפורמה לשיתופיות חברתית ואמנותית, פרטית, היסטורית, בנוסף לרשתות ולהשכלה נוספת. לכן אנו צופים בסרטים, מדברים על סרטים ומחפשים גישה שונה לקויר ולחיים יהודיים ובחרנו לשם כך בסרטים לקולנוע הפתוח.

למרות העובדה שיש הרבה סרטים מצטיינים העוסקים בחיים קוירים ויהודים, רק מעטים מוצגים בשיח הציבורי. יוצרי סרטים קוירים נותרים לעתים קרובות פחות מיוצגים. עם הפרויקט אנו רוצים ליזום חשיבה מחודשת על תעשיית הקולנוע. הקולנוע הפתוח שלנו תומך בנראות של קויר מול ומאחורי מצלמה.

בקולנוע הפתוח, המתרחש בברלין – במרחב העירוני, אנו צופים ודנים בסרטים שנבחרו עם אנשים במקום. אנו רוצים לפתוח את הרעיון של קולנוע ביחס לרעיון הקהילתי של קיבוץ. קולנוע כמסך שיתוף, כחלון לעולם. כמו כן אנו רואים בקולנוע הטרוטופיה, שבה מספר אינסופי של עולמות שונים מתכנסים בתצוגה אחת.

רעיונות לסרטים

עיר של גבולות, יון