מצפה רמון

עבודתה של ליאור יגר
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב
בליוויה של הדס סט

שיטוט בעיירה קטנה באמצע המדבר הופך להתבוננות בדברים בקנה מידה גדול יותר.

בן גוריון הטיף לדור הצעיר להתיישב במדבר ולהפריח את השממה. סיפורה של מצפה רמון שונה מהסיפור הציוני אבל נושא אותו בתוכו. 

הפער בין הפאתוס המקומי באזור וקצב הפיתוח האמיתי של המקום מהווה את המנוע העיקרי לעבודה.