מרחב שלישי

היברידיות פותרת סטריאוטיפים, דפוסים תקועים ופותחת פתרונות חדשים לחיים משותפים. הרגע של שבירת קונסטרוקציות הכוח והסטת אסטרטגיות הייצוג הוא חיוני עבור בהבה, וניתן ליצור אותו במה שמכונה "המרחבים השלישי" שלו. מרחבים שלישיים הם ללא מיקום ספציפי, אך הם מרחבי ביקורת על מבני זהות נוקשים במטרה לנהל משא ומתן על נרטיבים של מחלוקת וכדי להגדיר מחדש שיח על זהות. זהו מרחב שבין כוח לסמכות. מרחב שעומד לרעיון ובונה מציאות חדשה. מרחב מחשבה עם הזדמנות להגדיר ולפתוח משמעויות והפקות תרבותיות חדשות.

הומי ק. בהבה