ניידת שידור בברלין

פרויקט של Paradise–Park–
האוניברסיטה למדעים יישומיים דיסלדורף
עם פרופ' אניה פורמן

פארק גן העדן –

OB-van Paradise–Park  היא מעבדה עירונית ניידת השייכת למחלקה לתקשורת אודיו חזותית בראשות פרופ' אניה פורמן מהאוניברסיטה למדעים שימושיים בדיסלדורף. הוא אושר על ידי משרד התרבות והמדע של מדינת נורדריין-וסטפאליה כמעבדת למידה ומחקר לשימוש במרחבים ציבוריים.

 www.paradise-park.de/category/public-research/

דקונסטרוקציה של נרטיבים סטריאוטיפיים

בסוף סמסטר קיץ 2021 התקיים המפגש הראשון של שתי האוניברסיטאות הגרמניות בברלין. האירוע היה פרויקט ראיונות בן 10 ימים של צוות OB-van Paradise–Park – שנערך בשיתוף עם המוזיאון היהודי בברלין. הראיונות התקיימו בחזית המוזיאון. פורמט ראיון ספציפי שימש למחקר, תיעוד וארכיון חיים יהודיים עכשוויים בגרמניה.

כדי להימנע מנרטיבים סטריאוטיפיים הנוגעים ל"חיים יהודיים בגרמניה", החלטנו לפרק את הפורמט "ראיון", שאליו התייחסנו כבר כ"שיחה" בשלבים הראשונים של הפרויקט. השפה אינה ניטרלית. בניית השאלות מרמזת לרוב על התשובות, והסגנון והקצב של התשאול, שהוא פחות או יותר היררכי, רטורי או מדעי, "ממקם" אוטומטית את השותפים לראיון רחוק מהרגישויות האישיות שלהם. שיחה היא פחות היררכית מראיון מכיוון שאף אחד לא מוקצה מנהיגות. לא היו שאלות מובילות – למעשה, לא היו שאלות בכלל. מערכת תלת לשונית של מונחים בקלפים (גרמנית/אנגלית/עברית) הייתה מרכיב האינטראקציה שממנו ניתן היה לפתח שאלות ונרטיבים בודדים. הדינמיקה, מי שואל את מי, איך הקלפים מופעלים – נשלפים, נבחרים במשותף, מעובדים אחד אחרי האחר – הושאר לחלוטין למצב הרוח ולאינטראקציה של צמד השיחה בהתאמה. היה רק ​​כלל אחד, אדם יהודי תמיד נפגש עם אדם לא יהודי.

"גיבור" חשוב מאוד כאן היה מערכת המונחים שהוזכרו לעיל. אלה נועדו ככלי לכניסה לנושאים: מונחים פוליטיים ומונחים הנוגעים לחיי היומיום כגון משפחה, חגיגות, זהות, חברים, מולדת, גבולות, מציאות, מגדר, טכנולוגיה, כוח, אמונה, אוכל, ניכוס, שפה, מוזיקה. למרות שהקשרים שמהם פותחו שאלות ונרטיבים היו מאוד אינדיבידואליים, בהערכת השיחות התברר אילו מונחים רלוונטיים ואילו לא, אילו מונחים מיישרים ואיזה עם פוטנציאל שנוי במחלוקת. באמצעות גיבוש זמן, תשומת לב, שונות, מעורבות רגשית וכו', ועל ידי התבוננות אילו מונחים קיבלו את הדגש הרב ביותר בשיחות השגנו סקירה כללית של השיח הנוכחי על החיים היהודיים בגרמניה.

המונחים נעשו רכים וזורמים יותר כאשר הם הוקשרו על ידי האנשים שהגיבו אליהם, כל אחד בצורה שונה וכל אחד בהקשר של החיים, הקוסמוס, הניסיון והשפה שלו. התוצאה היא 25 שיחות וידאו המציגות תמונה מובחנת של החיים היהודיים בגרמניה וזמינות כארכיון נודד, לתערוכות, לדיון או למחקר נוסף

תוכנית מלווה

התוכנית המלווה הייתה תערוכה בחלל הפרויקט Feldfünf, הנפתח אל החצר הקדמית. כאן הוקרנו ונדונו הפרויקטים "עבודה בהתקדמות" של הסטודנטים, נערכו תוכניות קולנוע והרצאות והיה חיבור חי עם הסטודנטים הישראלים. במקביל לכך, הוצגו עבודות תצלומים, סרטים ומיצב בביתן UE.