לִשְׁאוֹל

פרויקט של Paradise–Park–
האוניברסיטה למדעים יישומיים דיסלדורף
עם פרופ'* אניה פורמן

דקונסטרוקציה של נרטיבים סטריאוטיפיים

בשיחה דו-כיוונית של אנשים יהודים ולא יהודים, הם החליפו רעיונות על בסיס מונחים של חיים פוליטים ויומיומיים, כמו משפחה, חגיגות, זהות, חברים, בית, גבולות, מציאות, דימויים מגדריים, טכנולוגיה, כוח , אמונה, אוכל, ניכוס, שפה, מוזיקה. השיחות התגבשו לאילו מונחים יש רלוונטיות, אילו מונחים פחות חשובים ואילו צריך להוסיף. בתהליך של "מלמטה למעלה", נוצר ארכיון מושגים סביבו נוצרו שיחות וידאו שתיארו את השיח הנוכחי של נושא על חילופי עולמות חיים בודדים, מבלי להיות נשלטים על ידי הנחות מוקדמות ודעות קדומות – כמו במקרה של ראיון מונחה דרך שאלה מכוונת, למשל. לפיכך, האינטראקציה עם הקלפים הייתה פתוחה (בחירה, ציור, חקירה לסירוגין,…). בניית משפטים לשימוש במונחים הייתה צריכה להיווצר בצורה עצמאית (שאלה, סיפור משלו, נקודת חיבור,…). ללא היררכיה בין השואל לנשאל, השיחה יכלה להתפתח בחופשיות בהתאם לתקשורת והדינמיקה של בני השיח המשתתפים. עד כה נערכו כ-30 שיחות של שעה בגרמניה ובישראל.


This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_9270-1024x768.jpg
Interview with Nikolaj Beier, Office of the State North Rhine-Westphalia, Israel 2021