מכנסיים עם כיסים

פרויקט עם נטע געש, מאי חן, לאורה אולדורף ויאנה ליכטר.
האוניברסיטה למדע יישומי דוסלדורף ובצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב
עם פורפ' אניה וורמן

מכנסיים עם כיסים עוסקת בחמש.ה גיבורות.ים וחוויותיהן.ם האישיות והקולקטיביות בעולמנו הפטריארכלי. מטרת הפרויקט היא לערער נרטיבים בינארים קיימים ומודלים לחיקוי ומחקר על עבודת מצלמה שאינה היררכית כפרקטיקה קווירית-פמיניסטית.

שיחה מבוססת וידאו. ישבנו במעגל ודיברנו על מגדר. המצלמה נמצאת במרכז כך שכולנו יכולנו להגיע אליה ולחלוק את משימת הצילום. הפרויקט הוא שיחה פתוחה בינינו: חמש.ה סטודנטיות.ים מישראל ומגרמניה בתחום האמנות והעיצוב. זוהי שיחה על הרהורים לגבי התנסויות אישיות וקולקטיביות עם מגדר בחברות השונות שלנו. אנחנו רוצות.ים לפרק מושגים בינארים ומודלים לחיקוי קיימים באמצעות הפרקטיקה הפמיניסטית הקווירית של עבודת מצלמה לא היררכית. המטרה שלנו היא לפתח תהליך פתוח של יצירת סרטים שבו נושאים מגדריים נדונים במונחים של משפחה, מערכות יחסים, תקשורת, חברה, גזענות, מגדר, חינוך, קולנוע, דימויים והבנות של חופש. אנו רואים בפרויקט הזדמנות לחלוק את המחשבות והרגשות שלנו על החברה שלנו. הסרט מבהיר אילו דברים מפריעים לנו, איך אנחנו מנסים לעשות שינוי, ואיך אנחנו מתבטאים באמצעות האמנות.