Consider Space

פרויקט מאת ליליאן וונשיק
האוניברסיטה למדעים יישומיים דיסלדורף
עם פרופ' אנג'ה וורמן

"consider space" מסמל למצוא את המרחב שלי. זה אומר להתמודד עם השאלות והמחשבות שעולות בחיפוש שלי אחר זהות ובית.

עבור אנשים עם משפחות ומוצא משתי מדינות, או אפילו יותר, זה לרוב עניין אינטימי ומעורער. בספר התמונות שלי אני עובד עם החלל הריק של מסמך וממלא אותו ברסיסים שהצטברו עם הזמן. צילומים אנלוגיים מישראל וגרמניה, קולאז'ים דיגיטליים ממגזינים,ספרים ומפות. זיכרונות, מחשבות ועקבות נקרעים מהקשרם, מפורקים ומורכבים מחדש לדימויים חדשים. אני פורץ מפריסת ספרי התמונות המסורתית ושקול את השטח הפנוי בהקשר של הגדרת עצמי. כילד לאם ישראלית ואב גרמני תמיד גרתי בגרמניה. כבר מההתחלה הבנתי שאני לא ממש שייך. משהו בי היה כביכול שונה. פתאום הייתי היהודייה ולחלקם האנשה של מדינת ישראל.

כילד ונער, לא ידעתי בדיוק מה זה. נולדתי כאן והסתגלתי לתרבות אבל זה לא נדיר שאנשים ישאלו אותי מאיפה אני באמת. במשך זמן מה אפילו הסתרתי במודע את השורשים האחרים שלי מחשש לדחייה ומדעות קדומות. היום אני לומד להחזיר את המרחב שלי כדי שאף אחד אחר לא יוכל להכתיב מי אני ומאיפה אני בא. זהות היא משהו פרטי, לאף אחד אסור לקחת אותה ממך. התחשבות במרחב שלי הוא כנראה תהליך לכל החיים וזה בסדר כל עוד אני מסדר את זה בעצמי.